Tanıtım

Türkiye Patent Hareketi Platformu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çalışma grubunun amacı; katma değerli üretimin temel taşları arasında yer alan patent, marka, tasarım ve telif haklarının korunması konularında mevzuat ve politika geliştirme çalışmaları yapmak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamaları araştırmak ve analiz etmek ve yenilikçi stratejiler belirlemek, şirket yönetimlerinin ve Ar-Ge alanında çalışan uzmanların, mühendislerin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak ve bu alanda raporlar hazırlayarak gerekli mevzuat değişikliğine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun yapıcılara görüş verilmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmaktır.

Yürütme Kurulu

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.