Arzu FIRLARERDanışma Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi

 • Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi Doküman Birimi Koordinatörü
 • Başkent Üniversitesi Innovation Think Tank Grubu Yöneticisi
 • Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi

1999 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olan Arzu FIRLARER “Biyofizik” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanlarındaki bilimsel çalışmalarına yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam etmiştir. Yapmış olduğu çalışmalar ve iş hayatındaki deneyimleri sonucunda elde ettiği uzmanlık alanları kısaca aşağıda özetlenmektedir:

 • Teknoloji Ticarileştirme ve Fikri Sınai Hak Yönetimi
 • Girişimcilik ve Üretim Kooperatifleri
 • Ulusal ve uluslararası hibe/kredi destekleri uygulanacak projelerin başvuru dosyalarının hazırlanması, uygulamaya yönelik takiplerinin yapılması, teklif dosyalarının hazırlanması ve gerekli uluslararası konsorsiyumların sağlanması
 • Yurtiçi / yurtdışı hibe ve finans kaynaklarına proje başvurularının yapılması
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme pazarlıklarının yapılması
 • EFQM: Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme Sürecinin hazırlanması ve uygulanması
 • Teklif ve ihale dosyalarının hazırlanması
 • Elektromanyetik Alanlar, Endüstriyel Uygulamaları, Genel Halk ve Mesleki açıdan Sağlık ve Biyolojik Etkileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği; Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Risk Değerlendirmesi, Korunma Politikaları ve Koruyucu Donanımlar

Fırlarer, 2002 yılından itibaren pek çok farklı (bilimsel, teknolojik, sosyal, KOBİ’lere yönelik) alanda proje geliştirme/yazım/yürütme tecrübesine sahiptir. Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yüzden fazla proje dosyası hazırlamış ve bu alanda birçok farklı kuruma eğitimler vermektedir. Kabul edilen projelerinin birçoğunda yürütücü/eğitmen olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel/sosyal alanda pek çok etkinlikte görev alan Fırlarer’in ulusal/ uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan yirmiden fazla yayını bulunmaktadır.

Halen Avrupa Patent Ofisi (EPO) Uzman Eğitmeni olarak EPO nezdinde farklı eğitimler vermekte ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Çiftçilerin Pestisit Kullanımına Yönelik İSG Eğitimi ve Biyoizlenmesi Projesi”nin yürütücülüğünü yapmaktadır.

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.