Fatih ŞENGÜLDanışma Kurulu Üyesi, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusu

Fatih ŞENGÜL ön lisans öğrenimini Fırat Üniversitesi’nde, lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans öğrenimini Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi alanında “Girişimcilik Ekosistemi Dinamikleri ve Önceliklendirilmesi” tezi ile tamamlamıştır.

Üniversite kariyeri öncesinde Turizm sektöründe yer almış ve çeşitli girişimcilik faaliyetleri yürütmüştür. Karabük Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Öğrenci Servisi’nin kuruluşunu tamamlamış 2011 yılında ülkemizin ilk uluslararası yükseköğrenim sınavını organize etmiştir. Akabinde çalışmalarına Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Birliği Servisinin kuruluşu ve yürütülmesi ile devam etmiştir. Bu alanda çeşitli eğitim, sertifikasyon ve istihdam projelerini yürütmüştür. 2016 yılında Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve halen TTO’nun işleyişi ile ilgilenmektedir.

İnovatif düşünme, yaratıcılık, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bilgi ve teknoloji transferi politikaları, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü üzerine birçok program ve proje geliştirmiştir. “Konuşan TTO’lar” adı ile bir grubu bulunmaktadır. Startupcentrum ile üniversitelerin patent portföyü arayüzünün temelini atmış ve bölgesel TTO işbirliği ile ilgili çeşitli projeler yürütmektedir. TÜBİTAK, KOSGEB, Erasmus, TKDK, Ajans Programları gibi destek programlarında; çağrıların analizi, eşleştirme, planlama ve proje yazımı aşamalarında kurum içi ve dışında görev yaparak çeşitli projeleri hazırlamış ve yürütmüştür.

Çeşitli Üniversite ve Kurumlara proje ve iş geliştirme danışmanlıkları sağlamış ve TEKMER projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. Teknoloji odaklı iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve nitelikli iş planına dönüştürülmesi konularında çeşitli farkındalık ve tarama faaliyetlerini yürütmekte ve bu süreçleri akademik birimlerle ve dış paydaşları ile koordine etmektedir. Birçok hızlandırma programı ve melek yatırım ağları ile ortaklıklar kurmaya ve fikri altyapının girişimcilik ile buluşmasına yönelik çeşitli planlamalar ve anlaşmalar yapmaktadır. “Adım Adım Girişimcilik” adlı kitap üzerine çalışmakta ve “Girişimciliğin Anahtarı 10 Yöntem” derlemesi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Geliştirilen İş Programları

  • TTO Yönetim Sistemi Portalı
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı
  • TSO Yönetim Sİstemi Portalı
  • İş Fikri Analiz Programı
  • Akademi-Hibe Eşleştirme Programı

Araştırma Konuları-Yayın Çalışmaları

  • Dünyada ve Türkiye’de TTO Örnekleri
  • TTO’lar İçin Kritik Başarı Faktörleri
  • Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi
  • Hızlandırma Programları Stratejileri
  • ve 11. Kalkınma Planları Analizi
  • Girişim Sermayesi Uygulamaları
  • Patent Ticarileştirme Metrikleri
  • KÜSİ Arayüz Modelleri
  • Çocuk Gelişimi ve Uygulamaları
  • Modüler Oyun ve Oyuncak Tasarımı
  • İş Modeli İnovasyonu Teknikleri
  • Üniversitelerin Girişimcilik Kültürü
  • Yeni Bir Kitlesel Fonlama Modeli
  • Girişim Sermayesi Modeli “Blok Fonlama”
  • Araştırma Fonu Modeli
  • Girişimcilik Eğitiminde Yeni Bir Model
  • Girişimcilikte Oyunlaştırma
  • Patent ve İnovasyon Fonu
Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.