Türkiye Patent Hareketi Platformu Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a)  www.turkiyepatenthareketi.org internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Büyükdere Cad. No:62 K:3 Lale İş Merkezi Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkiye Patent Hareketi Platformu (İşbu sözleşmede “Platform” olarak anılacaktır.)

b) www.turkiyepatenthareketi.org internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (İşbu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu platformun sahip olduğu internet sitesi www.turkiyepatenthareketi.org’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye,  www.turkiyepatenthareketi.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, platform’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Platforma üyelik ÜCRETSİZ’dir. Üyelerden herhangi bir üyelik ücreti alınmayacaktır.

3.3. Üye www.turkiyepatenthareketi.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, platformun düzenleyeceği etkinlikler (panel, eğitim, seminer, konferans, zirve, yarışma vb.) için davetiye alma ve etkinliklere katılabilme hakkına sahiptir.

3.5. Üye, platformun oluşturacağı projelerde, komitelerde ve çalışma gruplarında aktif rol alma hakkına sahiptir.

3.6. Üye, www.turkiyepatenthareketi.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

3.7. Platform, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

4.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya platform tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

4.2. Platform, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.3. Üyenin, üyeliğini iptal etmek istemesi durumunda “genelsekreter@turkiyepatenthareketi.org” e-posta adresine yazılı beyanda bulunması yeterli olacaktır.

5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Patent Hareketi Platformu

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.