Marka Şehir KONYA Patentlerin Ticarileştirilmesi Ekonomiye ve İhracata Katkısı Webinarı Gerçekleştirildi

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü, Konya Teknokent ve Konya Sanayi Odası iş birliğinde ve Adres Patent’in katkılarıyla 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında “Marka Şehir KONYA Patentlerin Ticarileştirilmesi Ekonomiye ve İhracata Katkısı” konulu webinar gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Ali YÜKSEL’in yaptığı webinar toplantısına konuşmacı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürü Sayın Vehbi KONARILI, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Sayın Av. Ali ÇAVUŞOĞLU, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mehmet HAMURCU, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Firdevs Dental Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Serhan AKMAN ve Mert Yazılım Ar-Ge Sorumlusu Sayın Kenan SELÇUK katıldı.

Çok değerli konuşmacılarımızın olduğu panelimizde, fikri ve sınai mülkiyet haklarının şirket stratejisine ve kârlılığına etkileri, patentlerin ticarileştirilmesi, katma değere dönüştürülmesi ve ekonomiye ve ihracata katkısı konuları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürü Sayın Vehbi KONARILI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürü Sayın Vehbi KONARILI, Konya’nın sanayi gücünü, potansiyelini ve ülke genelindeki durumunu anlatarak “8 aktif OSB ile altıncı sırada, 2 aktif Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile beşinci sırada, 4 Teknoloji Transfer Ofisi ile dördüncü sırada, 28 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile sekizinci sırada, 8165 sanayici ile beşinci sırada, 5 üniversitesi ile dördüncü sırada, 2418 ihracat yapan firma ile onikinci sırada, İSO 1000 sanayi kuruluşu arasında 22 firmayla onuncu sırada, 580 MWp Güneş Enerji Santrali Kurulu güç ile birinci sırada, 2019 yılında alınan 46 patentle altıncı sırada” dedi. Konya sanayisinin yüzde 35’inin metal ürünler, makine ve ekipmanları sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyen Konarılı, fikri ve sınai mülkiyet haklarını çok önemsediklerini ve bu anlamda bilincin artması ve farkındalığın oluşması için etkinliklere devam edeceklerini ifade etiler.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI, hem Konya Sanayi Odası hem de InnoPark adına selamlama konuşması yaparak InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgilendirme yaptı. Botsalı, Innopark olarak; bulunduğu bölgenin yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkez olmasında önemli rolü olan, uluslararası üne sahip, teknolojik üretim öncelikli bir teknopark olma vizyonuyla çalıştıklarını dile getirdi. Daha sonra ülkemizin geçmişten günümüze teknolojik gelişimine dair tecrübelerini anlatarak katılımcılara ufuk turu yaptırdı. Botsalı, teknolojik anlamda dünyanın gelişmiş ülkelerine kıyasla alınacak çok yol dolduğunu ve fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda da yeterli düzeyde bilincin olmadığına işaret etti. Üretimin, patent, marka ve tasarım ile birlikte yapılarak katma değer oluşturulmasının ve ekosistemin gerekliliğine vurgu yaptı.

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mehmet HAMURCU

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mehmet HAMURCU, Konya Teknokent ile ilgili bilgi aktardıktan sonra Teknokent olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarını önemsedikleri dile getirdi. Hamurcu, Konya Teknokent’in ticarileştirme başarısı olarak; 9 lisans sözleşmesi, 3 patent/buluş devri ev 4 know-how transferi yapıldığını, 20 patent temelli start-up kurulduğunun altını çizdi. Hamurcu Teknokent olarak amaç ve hedeflerinin; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek olduğunu söyledi. 2020 sonu itibariyle toplamda 380’den fazla patent başvurusu, 132 adet patent ve faydalı model tescili aldıklarını, patent başvurularının %41 Sağlık Teknolojileri, %29 Makine İmalat Teknolojileri alanında olduğunu ifade etti.

Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali ÇAVUŞOĞLU, kamu kurumlarının, sanayicilerin, ticari işletmelerin, teknokentlerin ve üniversitelerin patentin avantajlarından daha fazla yararlanmasının temini için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak en öncelikli yapılması gereken patent konusunun ülke gündemine alınması, ülke genelinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Patent ve Marka Kurumu olmak üzere tüm, patent vekilleri, üniversiteler, teknokentler, organize sanayi siteleri, sanayici ve işadamı dernekleri, yazılı, görsel ve internet medyasının da katılımıyla patentin önemine dikkat çekilmeli ve Türkiye Patent Hareketi başlamalıdır, dedi.

Üniversitelerin teknik bölümlerinde patentin zorunlu ders olarak okutulması gerektiği söyleyen Çavuşoğlu, teknik bölümlerden mezun olan mühendisler patent araştırma ve patent dosyası inceleme yöntemlerini bilerek mezun olmalarının, hatta bitirme tezlerini en azından faydalı modele konu bir ürünle yapmalarının gerekliliğine vurgu yaptı.

Çin’de yapıldığı gibi patent ve faydalı model başvurusu yapanların devlet tarafından para verilerek ödüllendirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, ülkemizde de bu ve benzeri teşviklerin en az 5 yıl devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, 5 yıl sonunda görülecektir ki, patent ve faydalı model sayısında gözle görülür artışlar meydana gelecektir. Patent sayısındaki artış da sonuçta istihdamda artışa yol açacaktır. Patent sayısındaki artış aynı zamanda katma değerli ürünlerin sayısında da artışı tetikleyecektir. Patent sayısı arttıkça ülkemizin ihracatı da artacaktır. Bütün bunlar aynı zamanda yatırımların da artmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla devletimizin aldığı vergi miktarı da artacak ve ülkemiz daha da zenginleşecektir.” dedi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Firdevs Dental Genel Müdürü Prof. Dr. Serhan AKMAN

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Firdevs Dental Genel Müdürü Prof. Dr. Serhan AKMAN, çoğunluğu diş hekimliği sektöründe olmak üzere toplam 23 adet patenti olduğunu ve öğrencilerini patent almaları noktasında teşvik ederek güzel bir sinerji oluşturduklarını söyledi. Akman, aldığı patentlerin bir kısmının ticarileştiğini ve yakın zamanda seri üretime geçeceklerini ifade ettiler. Kurdukları atölyede kendi sektöründeki firmalara da destek olan Akman, patentlerin yurtdışında tescilini yaptırmanın önemini vurgulayarak patentini İspanya’da tescil ettirmediği için herhangi bir hak talebinin olamadığını ancak Amerika’daki tescil ettirdikleri için gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını söyledi.

Mert Yazılım Ar-Ge Sorumlusu Kenan SELÇUK

Yurtdışına yazılım ihracatı yapan Mert Yazılım Ar-Ge Sorumlusu Kenan SELÇUK, patent ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin teşvik ve ödül sistemi uyguladıklarını ve sürekli gelişim ve yeniliği önemsediklerini dile getirdi.Bir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.