Patent ve marka vekillerinden sicil affı ve kanun talebi (dunya.com)

Mevcut uygulamalar, patent ve marka vekillerinin iş akış süreçlerinde hangi eylemlerin suç niteliği taşıdığı konusunda soru işaretleri barındırıyor. Ayrıca sektör, tüzel kişilikle; marka ve patent vekillerine verilen cezalar konusunda da ayrım yapılmasını talep ediyor.

Dijitalleşmeyle birlikte yükte hafif pahada ağır olan ürünlerin ekonomi sistemindeki yerinin artması patent ve marka vekillerinin de önemini artırdı. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin imalatına yönelik atılan adımlar ve yasal düzenlemelerle birlikte patent ve marka vekilliği daha fazla önem kazanmaya başladı. Özellikle disiplin cezası gerektiren fiillerin 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer almaması, tüzel kişiliklerle birlikte patent ve marka vekillerinin de kanunda sayılmayan fiiller yüzünden ceza almasına yol açıyor. Sadece patent ve marka vekilliğini düzenleyen özel bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, “Türk Patent Enstitüsü 1994 yılında kuruldu. Sırasıyla 551, 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve nihayetinde yani temel çerçeveyi belirleyen ve mevcut yönetmeliğin de dayandığı 5000 sayılı Kanun 2003 yılında çıkarıldı. Bu kanunun çoğu maddesi değişmiş ya da iptal edilmiş. Bundan sonraki süreçte sadece patent ve marka vekilliğini düzenleyen özel bir kanun üzerinde çalışılmalı. Ve geçmişe yönelik sicil affı getirilmelidir. Yeni düzenlenecek bu kanunda suç tiplerinin belirtilmesi gerekir. Bu suçların cezalarının, müeyyidelerinin ne olduğunun belirtilmesi ve bu müeyyidelerin hangi fiillere karşılık olarak uygulanacağının ortaya konması gerekir” dedi.

“Fiillerin tümü söz konusu dayanak kanunda sayılmamış”

Disiplin cezası gerektiren meslek kurallarının kanunda sayılmadığını ifade eden Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, “Ceza gerektiren fiillerin kanunda sayılmayarak kurum sitesinde yayınlanması ve yönetmelikle düzenlenmesi ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesi’ne açıkça aykırıdır. Ayrıca Anayasa’nın 38. Maddesinde ‘Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez’ hükmü yer alıyor. Bu nedenle ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesi’ uyarınca 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile bazı düzenlemeler hakkında kanunda açıkça suç türleri sayılmadığı müddetçe bu kanuna dayanılarak hazırlanan disiplin yönetmeliğinde sayılan suç türlerine göre verilen cezalar kanuna ve Anayasa’ya aykırı olacaktır” bilgisini verdi.

Hukukçular ne diyor?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökçen: Muhakeme usulünün ne olması gerektiği muğlak bırakılmış

“5000 sayılı Kanun’un 30/A maddesinde disiplin cezaları, ceza uygulanacak fi iller ve disiplin kurulu olarak 30/A maddesi 2016 yılında getirilmiş ve burada patent vekillerine ve marka vekillerine verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası uygulanacak fiil ve haller belirtilmiş. Uyarma, muhakeme usulünün ne olması kınama, geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma, vekillikten çıkarma olarak verilmiş. Ama burada hangi fi illerin karşılığında bu disiplin cezalarının uygulanacağı ve bunun muhakeme usulünün ne olması gerektiği konusunda sağlıklı bir düzenleme olmadığını görüyoruz. Kısaca belirlemek gerekirse kanunda hangi fi illerin disiplin cezası gerektirdiğini ve o fi illerin tek tek tanımlanması gerekir. Aynı şekilde tanımlanan o fi illere karşı hangi yaptırımların uygulanacağının net bir şekilde gösterilmesi ve buna ilaveten bunun muhakemesini kimin, nasıl ve neye göre yapacağının belirtilmesi gerekir.”

Bulut Hukuk Bürosu İdare Hukuku Uzmanı Av. Gözde Sevinç Meral: Kanunda neyi ihlal ettiğiniz belli değil

 “Vekillerle ilgili disiplin cezalarının dayanağı olarak meslek kuralları gösteriliyor. Ancak meslek kurallarının ne olduğu belirtilmemiş. Bir konuda ceza verilecekse bunun kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Fakat kanunda neyi ihlal ettiğiniz belli değil. Tam olarak hangi hükmün kapsamının nerede başladığı nerede bittiği konuları muğlak bırakılmış.”

Şirketler ne diyor?

Markiz Patent Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Eriman: Sicil yenilemeyi unutanlara hatırlatma yapılmalı

Net olmayan bazı kurallar var. Bu kuralların açık, şeffaf ve net anlaşılır ifadelerle yazılması gerekir diye düşünüyorum. Bazı kurallar göreceli olmamalı, kişiye özel gibi olmamalı, herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Oyunun kuralları, oyunculara ve takımlara göre değişmemeli. Sürekli aynı kişilerin disiplin kurulunda devam etmesi hem adil değil hem de yanlış kararlarda ısrarcı bir duruşun oluşmasına neden olabiliyor. TÜRKPATENT bünyesinde yer alan Disiplin Kurulunu da denetleyecek bir mekanizma oluşturulmalı.”

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel: Taslakta belirsizlikler var

“Vekillerin kanunu değişti. Ancak uygulamalarda aksaklık yaşanan durumlar var. Vekillerle ilgili sorunlar, vekillerin çalışma ortamları, kuralları, disiplin ile ilgili kuralları çok yeni olduğu için ve test edilmemiş kurallar olduğu için birçok problem var. Yakın zamanda yayınlanan yönetmelik taslağında belirsizlikler var, ağır cezalar var. Bunlar tabii ki hapis cezası değil; ama disiplin cezaları çok ağırlaştırılmış ve meslekten mene kadar giden cezalar var. Yasada kusurlu fi iller şunlardır diye bir açıklama yapılmadığı ve tanımlanmadığı için daha sonra da bunları tanımlamayı disiplin kuruluna bıraktığı zaman orada verdiği ferdi ya da sübjektif değerlendirmelerle çok zor şartlarda çalışan vekillerin geleceği ile alakalı önemli kararlar verilebiliyor Tüzel kişiyle vekilin cezası ayrılmalı Vekilin birisi hatalı bir işlem yaptıysa şirketin kusuru olmayabilir. Belki vekil hata yaptı veya fi ili kasıtlı olarak işledi, bilemezsiniz. O yüzden tüzel kişiyle vekilin cezası ayrılmalıdır.”

Efor Patent Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gümüş: Tüzel kişilikler zan altında kalabiliyor

“Patent firmalarındaki çalışanlar bilerek ya da bilmeyerek hata yapabiliyor. Bu gibi durumlarda çalışan hataları sebebiyle vekillerimiz ya da tüzel kişilikler zan altında kalabiliyor. Çalışanlarımızın hataları sebebiyle birçok problemle baş başa kalıyoruz. Çünkü bizim işimizin, mesleğimizin henüz bir okulu yok.”

Söz Patent Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ataseven: Disiplin Kurulu’ndaki vekillerin sayısı artırılmalı

“Sektörün en önemli konularından birisi, Disiplin Kurulu’ndaki üyelerin seçimi ve sürelerinin ne olduğu hususu. Disiplin Kurulu’nda mesleğini yapan vekillerin sayısının daha fazla olması ve artırılması gerekiyor. Koltuklarda sürekli aynı kişiler oturmamalı ve değişmeli.”

Kaynak: Patent ve marka vekillerinden sicil affı ve kanun talebi – Dünya Gazetesi (dunya.com)Bir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.