Sizleri Çalışma Gruplarımızda Görev Almaya Davet Ediyoruz!

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak ülkemizin her yönden kalkınması, sanayisinin gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve hedeflerine ulaşabilmesinin ancak yüksek katma değerli üretimle olacağı inancındayız. Bu noktadan hareketle Patent Hareketi Derneği ve Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak fikri ve sınai mülkiyet alanında kurumsal kapasitesi büyük gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiş bir Türkiye için “patent, marka, tasarım, inovasyon, icat, buluş, mucit ekosistemi, katma değerli üretim, patentlerin ticarileştirilmesi, patent değerleme yöntemleri ve üniversite-sanayi iş birliği, siparişe dayalı Ar-Ge ve açık inovasyon” gibi konularda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesinin en önemli unsurlarından birinin “patent” olduğunun altını çizmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki; yapılacak olan her bir buluş, yeniliklere kapı açacağı gibi üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına katkı sağlamakta, iktisadi büyümeyi artırmakta, sanayi ve teknolojik gelişimi hızlandırmaktadır.

Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarımızı daha disiplinli ve daha verimli hale getirmek ve kamuoyunun hizmetine sunmak üzere yeni dönemde çalışma grupları kurmaya karar verdik. Sizlerin kıymetli tecrübe, bilgi birikimi ve desteği ile ülkemizin hem fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yenilikçi stratejiler belirlemesini, bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacağız hem de bu alanda raporlar hazırlayarak gerekli mevzuat değişikliğine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun yapıcılara görüşlerimizi ileteceğiz.

Bu minvalde, sizleri çalışma gruplarımızda görev almaya davet ediyoruz. Çalışma gruplarımızla ilgili detaylara web sitemizden (https://turkiyepatenthareketi.org/) ulaşabilirsiniz. Görev almak istediğiniz çalışma gruplarıyla ilgili taleplerinizi en geç 07 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (genelsekreter@turkiyepatenthareketi.org) e-posta adresine iletmenizi istirham ederiz.

Konuyu bilgi ve tensiplerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımla,

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Patent Hareketi Platformu
Patent Hareketi DerneğiBir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.