Toplumların en değerli hazineleri ‘patent’lerdir

Türkiye Patent Hareketi Platformu Danışma Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun fikri mülkiyet haklarının, özellikle patentin önemine dair şunları söyledi: “Fikri mülkiyet hakları, günümüzde toplumların en değerli hazinelerini barındıran haklardır. Zenginliğin ölçüsünün bilgiye evrildiği günümüzde, sanatsal ve bilimsel birikim arşivi görevi gören bu haklar, hakkın konusu olan değerlere hem görünürlük sağlar hem de bu değerlerin etkili şekilde korunmasını mümkün kılar. Patent hakkı, insanlığın bilimsel ve teknolojik birikiminin izlenebildiği, gelecek kuşaklara aktarıldığı patent sistemlerinin işleyişinin bağlı olduğu haktır. Ülkeler yeni buluşlar için patent hakkı olanağı tanıyarak hem buluş faaliyetlerini hem de buluşların açıklanmasını özendirirler. Böylece buluş döngüsünün de hızlanması sağlanır.” dedi.

Ülkemizin fikri mülkiyet hakları konusundaki durumunu da değerlendiren Ayşe Odman Boztosun, “Ülkemiz, yeni fikri mülkiyet rejimine geçtikten sonra bu alanda büyük bir ivme kaydederek markadan patente, tasarımdan yeni bitki çeşitlerine kadar fikri mülkiyet haklarının tüm alanlarında başvuru ve tescil sayılarının artışına sahne olmuştur. Son yıllarda üniversitelerde üretilen bilginin topluma aktarılmasına yönelik faaliyetlerin artışıyla bu haklardan yararlanma oranı daha da artmıştır. Fikri mülkiyet haklarının değerinin ve kullanım olanaklarının toplumda giderek daha iyi anlaşılması fikri mülkiyete dayalı ekonominin de gelişmesi sonucunu doğurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin patent sayısının artması için hem kamu tarafında hem de özel sektörde yapılması gereken eylemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Boztosun, “Fikri mülkiyet hakları alanında farkındalık yaratılması için kamu spotları ve kampanyalar düzenlenmesi, fikri mülkiyet başvurularının gençler ve kadınlardan başlayarak maddi olarak teşvik edilmesi kamu tarafında yapılabilecek eylemlere örnek verilebilir. Özel sektörde de meslek örgütleri ve odalar, üyelerinin fikri mülkiyet bilinçlerini geliştirecek programlar düzenleyerek yarışma ve ödüllerle fikri mülkiyet haklarına yönelik ilgiyi canlı tutabilirler. Barolar da özellikle saha çalışmalarını artırarak bu hakların sağladığı olanakları ve bu haklara dair bilgi eksikliğinin doğurabileceği olumsuz sonuçları firmalara birebir aktarabilirler.

Patentlerin ticarileşmesi için öncelikle patent konusu buluşların potansiyel müşterilere etkili bir şekilde tanıtılması gerekir. Son yıllarda üniversitelerde kurulan teknoloji transfer ofisleri ve bu alanda da faaliyet göstermeye başlayan patent ofisleri bu açıdan önemli işlev görmektedir. Firmalar nadiren veritabanlarını tarayarak kendilerine uygun patent bulup bunu devralmak veya lisanslamak için girişimde bulunur. Bu nedenle asıl işi patentlerin ticarileşmesi olan arayüz yapılarına mutlaka ihtiyaç vardır. Bu yapılar hem teknolojiyi tanıtırlar hem de taraflar arasında karşılıklı güven tesisini sağlayarak sürdürülebilir bir ilişki kurulmasına aracılık ederler.

İlköğretimden başlayarak ders programlarına fikri mülkiyet hakları ile ilgili dersler konulması, üniversitelerde tüm bölümlerde girişimcilikle birlikte fikri mülkiyet haklarının etkili kullanımını anlatan dersler verilmesi planlanabilir. Buluş sahibi öğrenciler, patent başvurusu yapmaya yönlendirilebilir. Patent vekilliği mesleği geleceği parlak bir meslek olarak ön plana çıkarılabilir.” dedi.

Saygılarımla

Prof. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiBir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.