Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor

Proje Adı

“Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor”

Proje Tanımı ve Açıklaması

Toplumumuzun her kesiminde patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak gayesiyle; paneller, eğitim seminerleri, buluş günleri, patent yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi gibi çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu minvalde yapacağımız projelerle ve kampanyalarla itici güç olmak.

Projenin Gerekçesi

 • Toplumuzun, patent tescili konularında bilincinin ve farkındalığının eksikliği,
 • Ülkemizin, gelişmiş ülkelerin patent sayılarının çok gerisinde olması,
 • Patent okur-yazarlığının az olması sebebiyle sektörel patent analizlerinin yapılamaması,
 • Patentli ürünlerin üretimi yerine fason üretimin tercih edilmesi.

Projenin Amacı

 • Toplumun tüm kesimlerinde patent bilincini ve farkındalığını artırmak,
 • Ülkemizin patent sayısını artmasına ve dünya patent tescili sıralamasında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlamak,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda özellikle, patent, marka, tasarım ve telif haklarının önemini anlatmak, katma değerli üretimin önemine dikkat çekmek,
 • İnovasyon, icat ve buluş konularında çalışmalar yapmak ve mucit ekosistemi oluşturmak,
 • Patentlerin, düşüncelerin ve bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Patentle nasıl para kazanılır ve patent değerleme yöntemleri konularında çalışmalar yapmak,
 • Üniversite-Sanayi İş Birliğinin oluşması için çalışmalar yürütmek,
 • Patent ve Marka Bilgilendirme, Patent Uzmanlığı, Patent Okur-Yazarlığı, TRİZ ile İnovasyon ve Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Nitelikli Patent Araştırma Teknikleri eğitimleri düzenlemek.

Projenin Amacına Ulaşması İçin Önerilerimiz

 • Patentler ve buluşların tanıtımı, farkındalığın artırılması konusunda özel bir politika oluşturulmalı.
 • Buluşun öneminin farkına varmak ve icat coşkusunu canlandırmak için 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabul ediliş tarihi olan “10 Ocak” tarihi Türkiye Buluş Günü olarak kutlanmalı.
 • Türkiye Buluş Günü vesilesiyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, liselerde kutlamalar yapılarak farkındalık artırılmalı.
 • Buluş Değerlendirme Kurulu oluşturularak bireysel mucitlerin ve üniversitelerin yaptığı başvuruların hangisinin üretime geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağı değerlendirilip ekonomiye kazandırılması için ticarileşmesine katkı sağlanmalı.
 • Öğrencilerin buluşları hızlıca koruma altına alınarak Öğrenci Patenti ismiyle bir tescil sistemi oluşturulmalı.
 • Ülke içindeki her türlü teknoloji yarışmasına katılan ve sadece dereceye girenler değil bütün katılımcı projelere bir Geçici Patent Belgesi verilerek fikirlerin intihalinin önüne geçilmeli.
 • Yarışmalara katılan proje sahiplerinin Patent Farkındalığı artırılarak daha çok proje yapması ve projeleri için Patent Başvurusu yapması gerektiği aşılanmış olur.
 • Buluş konusunda ulusal farkındalığın artırılması için patent ve buluş kavramları sürekli gündemde tutulmalı ve her hafta yazılı ve görsel basında yer alabilecek etkinlikler düzenlenmeli.
 • Kadınların buluş yapmasını özendirmek için 10 yıl süreyle hiç harç almamak veya %50 indirimli harç alınması sağlanmalı.
 • Her yıl sektörel kategorilerde KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar, Ar-Ge Merkezleri, üniversiteler için ayrı ayrı Patent Ödülleri verilerek hem farkındalığın artırılması sağlanmalı hem de buluşçular için motivasyon kaynağı oluşturulmalı.
 • Ülkemizin 1 milyon patente ulaşması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından her ilimize yıllık patent veya faydalı model hedefi verilmeli.
 • Ar-Ge teşviklerinden yararlanan firmalarda çalışan mühendis ortalamasına göre veya yararlandığı teşvik miktarı oranında yıllık patent veya faydalı model hedefi (Örneğin; 15 Ar-Ge mühendisi çalıştıran bir Ar-Ge merkezinin yıllık en az 3 adet patent başvurusu hedefinin olması gibi) konulmalı.

Projenin Tafsilatlı Gerekçe Yazısı

Bilindiği üzere ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor. Hükûmetimiz, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, iş adamı derneklerimiz kısaca bütün Türkiye bu hedefe odaklanmış durumdayız. Özellikle “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkında çıkarılan kanun ve devletimizin bu bağlamda verdiği teşvik ve destekler ile bütün firmalar Ar-Ge departmanı kuruyorlar, teknokent ve teknoparklarda ofisler açıp Ar-Ge mühendisi istihdam ediyorlar, hatta büyük ölçekli firmalar Ar-Ge merkezleri kurarak bu yarışa daha büyük hedeflerle katılıyorlar. Ancak bu hedefe odaklanan her iş insanı, ülkemizin halihazırda üretmekte olduğu ürünlerle bu hedefe ulaşılamayacağının farkındadır. Öncelikle 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz için teknolojik yenilik ihtiva eden, patenti ülkemize ait rekabetçi ürünler ve aynı zamanda sektöründe markalaşmış ürünlere odaklanmalıyız.

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesinin en önemli unsurlarından birinin “patent” olduğunun altını çizmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki; yapılacak olan bir buluş, yeniliklere kapı açacağı gibi üretimin artmasına, işsizliğin azalmasına, ekonominin düzelmesine ve en önemlisi toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Günümüzde dünyanın en büyük markalarının değeri esasında sahip oldukları patentlerden gelmektedir.

Patentler, tüm buluşların teknik içeriğiyle ilgili bizlere bilgi vermesi sebebiyle esasında bilimsel arşiv ve envanter niteliği taşımaktadır. Bu arşiv özelliği sayesinde, bilim insanlarımız için yeni teknolojik ürünlerin bulunmasına ve yapılan bilimsel araştırmalara katkı sağlayarak verimliliği ve iktisadi büyümeyi artırmakta, sanayi ve teknolojik gelişimi hızlandırmaktadır.

Yaptığımız bilimsel araştırmalarda ülkemizin patent konusunda gelişmiş ülkelerin epeyce gerisinde olduğunu gördük. Üzülerek ifade etmeliyiz ki, ülkemizde 141 yılda yapılan yerli-yabancı patent ve faydalı model başvurusu sayısı onlarca uluslararası firmanın son 20 yılda yaptığı patent başvurusu sayısından bile daha azdır. Hatta Güney Kore’de yapılan 1 yıllık patent başvurusu sayısı ülkemizin 141 yılda yaptığı patent başvurusu sayısının 2 katından daha fazladır. Daha somut ifade ile Samsung’un son yirmi yılda yaptığı patent sayısı (345.412) bile ülkemizde 141 yılda yapılan patent ve faydalı model başvurusu (267.143) sayısından fazladır.

Dolayısıyla ülkemizin patent gibi böylesine stratejik bir konuda gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış olması bizleri sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye Patent Hareketi Platformu’nu kurmaya sevk etti.

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak toplumumuzun her kesiminde patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak gayesiyle; paneller, eğitim seminerleri, buluş günleri, patent yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve bu minvalde yaptığımız proje ve kampanyalarla ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmaya ve itici güç olmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde 1.500.000 ticari firma, 100 binden fazla fabrika düzeyinde sanayicimiz, 2 milyona yakın esnaf, 1 milyona yakın mühendis, 200’den fazla üniversite, 1.500’den fazla Ar-Ge Merkezi, 500’den fazla Tasarım Merkezi, 80’den fazla Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve milyonlarca gencimiz, yerli-yabancı dahil yılda sadece toplam 23.000 patenti hak etmiyor. Daha fazlasını yapacak güçteyiz ve 10 yıl sonra patentte dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebileceğimize inancımız tamdır.

Değerli sanayicilerimizden ricamız yenilikçi ürünlerin, Ar-Ge ve inovasyonun en önemli hedefleriniz arasında yer almasını sağlamanızdır. Biz de Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak sizlerle iş birliği yapmaya, Ar-Ge, inovasyon ve patentle ile ilgili bütün bilgilerimizi ve dokümanları sizlerle paylaşmaya ve sektörünüzle ilgili yerli ve yabancı patent dokümanlarına ulaşmak için sizlere destek vermeye hazırız. Patent, Ar-Ge ve inovasyon, ne kadar gündemimizde olursa o oranda katma değerli ürün üretiminizin artacağını ve firmalarımızın daha çok kazanacağına inanıyoruz.

Öncelikli hedefimiz, ilk Patent Kanunu’nun (İhtira Beratı Kanunu, 1879) 150. yılına kadar (2029) ülkemizin başvurulan patent sayısının 1 milyon adede çıkmasını sağlamak ve bu bağlamda önümüzdeki 10 yıllık süreçte ülkemizin bir an önce 1 milyon patente ulaşması için çeşitli kampanyalar ve programlar organize ederek bu hedef doğrultusunda sürekli yeni projeler geliştirerek mühendis, sanayici, üniversite, teknik lise ve hatta ilköğretim seviyesine kadar buluşçuluğu toplumun tüm fertlerine yaymaktır.

1 Milyon patent sayısını yakalamanın hayal olmadığını, ülke olarak bu sayıya 10 yıl içerisinde ulaşacak kapasitemiz bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak sizlerle yapacağımız güzel iş birliktelikleri ve sizlerin önemli desteği ile daha etkin ve verimli çalışmalar yaparak ülkemizi, sanayi ve teknolojide daha yüksek noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz.

Son söz:

Bir Buluş Yap Ülken Kazansın!
Bir Buluş Yap Firman Kazansın!
Bir Buluş Yap Sen De Kazan!

Saygılarımla,

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Patent Hareketi Derneği
Türkiye Patent Hareketi PlatformuBir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.