“Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor”

Proje Adı

 • “Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor”

Proje Tanımı ve Açıklaması

 • Ülkemizin patent sayısının artmasına ve dünya patent tescili sıralamasında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlamak.

Projenin Gerekçesi

 • Ülkemizin, gelişmiş ülkelerin patent tescil sayılarının gerisinde olması,
 • Toplumuzun, patent ve marka tescili konularında bilincinin ve farkındalığının eksikliği,
 • Patent okur-yazarlığının az olması sebebiyle sektörel patent analizlerinin yapılamaması,
 • Süreç yönetimi ve dosya takibi süreçlerinin bilinmemesi.

Projenin Amacı

 • Toplumumuzun her kesiminde patent bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak gayesiyle; panel, seminer, konferans, buluş günleri, yarışmalar, ödül törenleri ve dijital toplantılar düzenlenmesi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının bilinmesi ve farkındalığın oluşması için eğitim seminerleri düzenlenmesi,
 • Patent arşivinden nasıl yararlanılacağı gibi konularında genç mühendislere Patent Okur-Yazarlığı ve Patent Uzmanlığı eğitimleri verilmesi,
 • Patent Haftası Kutlamalarının etkili bir şekilde yapılarak ulusal medya gündemin yer alınması,
 • Mühendis, sanayici, üniversite hocaları, teknik lise ve hatta ilköğretim seviyesine kadar buluşçuluğun toplumun tüm fertlerine yayılması,
 • Patent sayısı düşük olan il ve ilçelerin belediye, kaymakamlık ve valilikleri ile görüşülerek söz konusu illerin yayın organlarında (yerel gazete, tv, radyo) kampanyaya destek talep edilmesi,
 • Patent sayısı düşük olan il ve ilçelerin mülkî idarelerine ziyaretler yapılarak patentin önemi hakkında bilgi verilmesi ve 1 Milyon patent hedefine ulaşmak için il bazında kendilerine hedef verilmesi.

Projenin Amacına Ulaşması için Kamunun Yapabileceği Adımlar

 • Patent ve buluşların tanıtımı, farkındalığın artırılması konusunda özel bir politika oluşturulmalıdır.
 • Buluşun öneminin farkına varmak ve icat coşkusunu canlandırmak için 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabul ediliş tarihi olan “10 Ocak” tarihini Türkiye Buluş Günü olarak kutlayalım. Bütün ilk ve orta dereceli okullarda, liselerde özellikle kutlama yapılarak farkındalık artırılabilir.
 • Buluş Değerlendirme Kurulu oluşturarak özellikle şahısların ve üniversitelerin yaptığı başvuruların hangisinin üretime geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını değerlendirip ekonomiye kazandıralım. Bunu başvuru aşamasında hemen yapıp çok önemli buluşların hızlıca ekonomiye kazandırılmasını, ticarileşmesini sağlayalım.
 • Öğrencilerin buluşları hızlıca koruma altına alınarak öğrenci patenti ismiyle bir tescil sistemi oluşturulabilir.
 • Öğrencilere Öğrenci Patenti belgesi verilerek mucitliğe teşvik edilir, motivasyon olur ve farkındalık artar.
 • Ülke içindeki her türlü teknoloji yarışmasına katılan ve sadece dereceye girenler değil bütün katılan projelere bir Geçici Patent belgesi verilerek fikirlerin çalınmasının önüne geçilir ve yarışmaya katılan proje sahiplerinin Patent Farkındalığı artırılarak daha çok proje yapması ve projeleri için Patent Başvurusu yapması gerektiği aşılanmış olur.
 • Buluş konusunda Ulusal Farkındalığın Artırılması ve Buluş Faaliyetlerinin Kolaylaştırılması için Patent, Buluş kavramlarını sürekli gündemde tutmak için her hafta yazılı ve görsel basında yer alabilecek etkinlikler düzenlenmeli.
 • Kadınların buluş yapmasını özendirmek için 10 yıl süreyle hiç harç almamak veya %50 indirimli alınması sağlanmalıdır.
 • Patent ödüllerini her yıl sektörel, kobiler ve kurumsal büyük ölçekli firmalar, Ar-Ge Merkezleri, üniversiteler için ayrı ayrı düzenleyerek hem farkındalığın artırılması sağlanır hem de buluşçular için motivasyon kaynağı olur.
 • Ar-Ge teşviklerinden yararlanan firmalarda çalışan mühendis ortalamasına göre veya yararlandığı teşvik miktarı oranında yıllık patent veya faydalı model hedefi konulması için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na öneri getirilmesi çok faydalı olacaktır. Örneğin; 15 ar-ge mühendisi çalıştıran bir ar-ge merkezinin yıllık en az 3 adet patent başvurusu hedefinin olması gibi.

Projenin Tafsilatlı Gerekçe Yazısı

Malumunuz olduğu üzere, ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor. Hükûmetimiz, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, iş adamı derneklerimiz kısaca bütün Türkiye bu hedefe odaklanmış durumdayız. Özellikle “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkında çıkarılan kanun ve devletimizin bu bağlamda verdiği teşvik ve destekler ile bütün firmalar ar-ge departmanı kuruyorlar, teknokent ve teknoparklarda ofisler açıp ar-ge mühendisi istihdam ediyorlar, hatta büyük ölçekli firmalar ar-ge merkezleri kurarak bu yarışa daha büyük hedeflerle katılıyorlar. Ancak bu hedefe odaklanan her iş insanı, ülkemizin halihazırda üretmekte olduğu ürünlerle bu hedefe ulaşılamayacağının farkındadır. Öncelikle 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz için teknolojik yenilik ihtiva eden, patenti ülkemize ait rekabetçi ürünler ve aynı zamanda sektöründe markalaşmış ürünlere odaklanmalıyız.

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesinin en önemli unsurlarından birinin “patent” olduğunun altını çizmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki; yapılacak olan bir buluş, yeniliklere kapı açacağı gibi üretimin artmasını, işsizliğin azalmasını, ekonominin düzelmesini ve en önemlisi toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Günümüzde dünyanın en büyük markalarının değeri esasında sahip oldukları patentlerden gelmektedir. Patentler, tüm buluşların teknik içeriğiyle ilgili bizlere bilgi vermesi sebebiyle esasında bilimsel arşiv ve envanter niteliği taşımaktadır. Bu arşiv özelliği sayesinde, bilim insanlarımız için yeni teknolojik ürünlerin bulunmasına ve yapılan bilimsel araştırmalara katkı sağlayarak verimliliği ve iktisadi büyümeyi artırmakta, sanayi ve teknolojik gelişimi hızlandırmaktadır.

Yaptığımız bilimsel araştırmalarda ülkemizin patent konusunda gelişmiş ülkelerin epeyce gerisinde olduğunu gördük. Üzülerek ifade etmeliyiz ki, ülkemizdeki 141 yılda yapılan yerli-yabancı patent ve faydalı model başvurusu sayısı onlarca uluslararası firmanın son 20 yılda yaptığı patent başvurusu sayısından bile daha azdır. Hatta Güney Kore’de yapılan 1 yıllık patent başvurusu sayısı ülkemizin 141 yılda yaptığı patent başvurusu sayısının 2 katından daha fazladır. Daha somut ifade ile Samsung’un son yirmi yılda yaptığı patent sayısı (345.412) bile ülkemizdeki 141 yılda yapılan patent ve faydalı model başvurusu (267.143) sayısından fazladır.

Dolayısıyla ülkemizin patent gibi böylesine stratejik bir konuda gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış olması bizleri sosyal sorumluluk bilinciyle 2010 yılında Türkiye Patent Hareketi Platformu’nu kurmaya sevk etti. Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak toplumumuzun her kesiminde patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak, çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak ve bu alanda yapacağımız kampanyalarla itici güç olmayı arzu ediyoruz.

Ülkemizde 1.500.000 ticari firma, 100 binden fazla fabrika düzeyinde sanayicimiz, 2 milyona yakın esnaf, 1 milyona yakın mühendis, 200’den fazla üniversite, 1.500’den fazla Ar-Ge Merkezi, 500’den fazla Tasarım Merkezi, 60’tan fazla Teknokent-Teknopark, milyonlarca gencimiz, yerli-yabancı dahil yılda sadece toplam 23.000 patenti hak etmiyor. Daha fazlasını yapacak güçteyiz ve 10 yıl sonra patentte dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebileceğimize inancımız tamdır.

Değerli sanayicilerimizden ricamız yenilikçi ürünlerin, ar-ge ve inovasyonun en önemli hedefleriniz arasında yer almasını sağlamanızdır. Biz de Türkiye Patent Hareketi olarak sizlerle iş birliği yapmaya, ar-ge, inovasyon ve patentle ile ilgili bütün bilgilerimizi ve dokümanları sizlerle paylaşmaya ve sektörünüzle ilgili yerli ve yabancı patent dokümanlarına ulaşmak için sizlere destek vermeye hazırız. Patent, ar-ge ve inovasyon ne kadar gündemimizde olursa o oranda katma değerli ürün üretiminizin artacağını ve firmalarımızın daha çok kazanacağına inanıyoruz.

Öncelikli hedefimiz, ilk Patent Kanunu’nun (İhtira Beratı Kanunu, 1879) 150. yılına kadar (2029) başvurulan patent sayısının 1.000.000 adede çıkmasını sağlamak ve bu bağlamda önümüzdeki 10 yıllık süreçte ülkemizin bir an önce 1.000.000 patente ulaşması için çeşitli kampanyalar ve programlar organize ederek bu hedef doğrultusunda sürekli yeni projeler geliştirerek mühendis, sanayici, üniversite, teknik lise ve hatta ilköğretim seviyesine kadar buluşçuluğu toplumun tüm fertlerine yaymaktır.

1.000.000 patent sayısını yakalamanın hayal olmadığını, ülke olarak bu sayıya 10 yıl içerisinde ulaşacak kapasitemiz bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak sizlerle yapacağımız güzel iş birliktelikleri ve sizlerin önemli desteği ile daha etkin ve verimli çalışmalar yaparak ülkemizi, sanayi ve teknolojide daha yüksek noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz.

Projemize destek vermek için “Destek Ol” formunu doldurarak kampanyamıza destek olabilir, görüş, öneri ve fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Etkinliklerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilmeniz için iletişim bilgilerinizi doldurmanız önemle rica olunur.

Son söz:

Bir Buluş Yap Ülken Kazansın!

Bir Buluş Yap Firman Kazansın!

Bir Buluş Yap Sen De Kazan!

Saygılarımla,

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Patent Hareketi Platformu
Patent Hareketi DerneğiBir cevap yazın

Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.